Налог супервизора о обустави усвајања регулационих планова док се не усвоје измјене и допуне урбанистичког плана за Брчко, Брчко Дистрикт БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13, 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5.III 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Подсјећајући да Закон о просторном уређењу Брчко Дистрикта прописује да су просторни и урбанистички план виши дугорочни стратешки плански документи који би требало да буду основ и услов за израду регулационих планова;

Наглашавајући важност чињенице да нови регулациони планови морају бити у складу са усвојеним урбанистичким планом и да нови регулациони планови не могу садржавати ниједан елеменат који није усклађен са важећим урбанистичким планом;

Изражавајући жаљење што је толико времена потрошено на израђивање новог просторног и урбанистичког плана и што стога не постоји свеобухватан плански оквир за Дистрикт;

Надаље израчавајући жаљење што су, у недостатку виших планова, парцијалне замјене за регулационе планове и комплетни регулациони планови импровизовани на ad hoc  основи и да таква пракса није увијек у најбољем интересу грађана;

Забринута због скорашњих извјештаја независних ревизорских кућа којима се описују недостаци у располагању јавном имовином засновани на неадекватним регулационим плановима или парцијалним регулационим плановима;

Наглашавајући да став 12 Анекса Коначне одлуке од 18.VIII 1999. године, предвиђа да се јавном имовином у Дистрикту не може располагати осим уколико је то у складу са законом и уз сагласност супервизора;

Понављајући да Закон имплицира постојање ажурираног урбанистичког плана за Брчко Дистрикт прије него што се усвоје нови регулациони планови и да ће даља супервизорова одобрења за располагање јавном имовином зависити од истог;

Одлучна да осигурам да се просторно, урбанистичко и регулационо планирање врши на транспарентан начин, у потпуном складу са законом и у интересу Дистрикта и његових грађана.

Овим налажем сљедеће:

  1. Израда и усвајање нових регулационих планова за урбана подручја у Брчком ће се одмах обуставити све док Скупштина не усвоји релевантне измјене и допуне урбанистичког плана за Брчко Дистрикт БиХ.
  2. Све редовне активности око примјене већ усвојених регулационих планова ће се обављати и даље у складу са одговарајућим прописима.
  3. Као изузетак од тачке 1 овог налога, супервизор може одобрити усвајање планске документације у случају неоспорне потребе усљед привредних, финансијских, социјалних или безбједоносних разлога. У таквим случајевима, градоначелник Дистрикта ће у писаној форми затражити претходно одобрење супервизора уз образложење те потребе.
  4. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све неопходне радње у циљу имплементације овог налога.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije