Nalog supervizora o obustavi usvajanja regulacionih planova dok se ne usvoje izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko, Brčko Distrikt BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5.III 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podsjećajući da Zakon o prostornom uređenju Brčko Distrikta propisuje da su prostorni i urbanistički plan viši dugoročni strateški planski dokumenti koji bi trebalo da budu osnov i uslov za izradu regulacionih planova;

Naglašavajući važnost činjenice da novi regulacioni planovi moraju biti u skladu sa usvojenim urbanističkim planom i da novi regulacioni planovi ne mogu sadržavati nijedan elemenat koji nije usklađen sa važećim urbanističkim planom;

Izražavajući žaljenje što je toliko vremena potrošeno na izrađivanje novog prostornog i urbanističkog plana i što stoga ne postoji sveobuhvatan planski okvir za Distrikt;

Nadalje izražavajući žaljenje što su, u nedostatku viših planova, parcijalne zamjene za regulacione planove i kompletni regulacioni planovi improvizovani na ad hoc  osnovi i da takva praksa nije uvijek u najboljem interesu građana;

Zabrinuta zbog skorašnjih izvještaja nezavisnih revizorskih kuća kojima se opisuju nedostaci u raspolaganju javnom imovinom zasnovani na neadekvatnim regulacionim planovima ili parcijalnim regulacionim planovima;

Naglašavajući da stav 12 Aneksa Konačne odluke od 18.VIII 1999.god., predviđa da se javnom imovinom u Distriktu ne može raspolagati osim ukoliko je to u skladu sa zakonom i uz saglasnost supervizora;

Ponavljajući da Zakon implicira postojanje ažuriranog urbanističkog plana za Brčko Distrikt prije nego što se usvoje novi regulacioni planovi i da će dalja supervizorova odobrenja za raspolaganje javnom imovinom zavisiti od istog;

Odlučna da osiguram da se prostorno, urbanističko i regulaciono planiranje vrši na transparentan način, u potpunom skladu sa zakonom i u interesu Distrikta i njegovih građana.

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Izrada i usvajanje novih regulacionih planova za urbana područja u Brčkom će se odmah obustaviti sve dok Skupština ne usvoji relevantne izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko Distrikt BiH.
  2. Sve redovne aktivnosti oko primjene već usvojenih regulacionih planova će se obavljati i dalje u skladu sa odgovarajućim propisima.
  3. Kao izuzetak od tačke 1 ovog naloga, supervizor može odobriti usvajanje planske dokumentacije u slučaju neosporne potrebe usljed privrednih, finansijskih, socijalnih ili bezbjedonosnih razloga. U takvim slučajevima, gradonačelnik Distrikta će u pisanoj formi zatražiti prethodno odobrenje supervizora uz obrazloženje te potrebe.
  4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne preduzeti sve neophodne radnje u cilju implementacije ovog naloga.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije