Nalog supervizora o izmjenama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko;

Nadovezujući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. marta 2004. godine, koji je imao za cilj da se poboljšaju efikasnost i kriteriji stručnosti Vlade Brčko Distrikta;

Naglašavajući važnost Statuta kao glavnog provedbenog akta Konačne arbitražne odluke za Brčko i osnivačkog akta Brčko Distrikta zasnovanog na principima vladavine zakona i demokratske vlasti;

Odajući priznanje vlastima Brčko Distrikta za predanost u radu u skladu sa Statutom i osiguravanje usklađenosti zakonskog okvira Brčko Distrikta sa Statutom;

Uvidjevši da je nakon pet godina implementacije potrebno prilagoditi neke odredbe Statuta kako bi se odrazio razvoj događaja u Brčko Distriktu;

Kako bi  se  nadalje unaprijedila efikasnost Vlade Brčko Distrikta;

Nakon  konsultacija sa poslanicima Skupštine, gradonačelnikom i političkim strankama;

Ovim

  1. donosim sljedeće amandmane na Statut Brčko Distrikta, koji stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga i objaviće se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”;
  2. nalažem da Vlada i Skupština Brčko Distrikta preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova implementacija.

AMANDMAN br. 1

Član 22, stav 1 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

“Poslanici Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: ”poslanici”), gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, šefovi odjela Vlade, šef i zamjenik šefa Policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Porezne uprave, članovi Pravosudne komisije, kao i javni zvaničnici koje imenuje gradonačelnik uz saglasnost ili odobrenje Skupštine podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stepena srodstva, te o načinima sticanja istih”.

AMANDMAN br. 2

Član 34, stav 1 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

(1) „Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika u slučajevima kada se odluke tiču:

a)      Poslovnika o radu Skupštine;

b)      budžeta Brčko Distrikta;

c)      usvajanja i izmjena zakona Brčko Distrikta;

d)      izbora i razrješenja svih osoba koje bira Skupština, izuzev članova 30 i 55;

e)      saglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje zvaničnika u skladu sa Statutom i zakonom;

f)        prava veta Skupštine na imenovanja zamjenika gradonačelnika i šefova odjela od strane gradonačelnika u skladu sa članom 48”.

AMANDMAN br. 3

Član 46 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

„Vladu Distrikta čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i šefovi odjela.”

AMANDMAN br. 4

Član 48 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

1.      Zamjenika gradonačelnika i šefove odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na osnovu profesionalnih kriterija i isti odražavaju sastav stanovništva. Skupština Distrikta može staviti veto na gradonačelnikov izbor ili smjenu zamjenika gradonačelnika ili šefa odjela tropetinskom većinom glasova.

2.      Zamjenik gradonačelnika neće u isto vrijeme biti i šef odjela. Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih funkcija i mijenja ga u njegovom odsustvu.

AMANDMAN br. 5

Član 50, stav 3 Statuta Brčko Distrikta mijenja se i glasi:

(3)   Gradonačelnik imenuje, proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih javnih službenika Distrikta u skladu sa zakonom i osigurava da oni ispunjavaju uslove kadrovskih propisa, uključujući standarde zapošljavanja, pravila ponašanja i rutinske procjene vršenja dužnosti.

 

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije