Налог супервизора којим се додјељује вршење верификације потраживања по основу старе девизне штедње у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 37, 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5.3.1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчко;

Наглашавајући да је право на имовину и заштиту исте од највећег значаја за Брчко Дистрикт и његове грађане;

Iмајући у виду да се процес верификације потраживања по основу старе девизне штедње спроводи у цијелој држави и да је у најбољем интересу грађана Брчко Дистрикта, те да не би требало да постоје никакве препреке у овом процесу;

Одлучна да заштитим и јавну и приватну имовину и подржим владавину закона на којој почива Брчко Дистрикт;

Изражавајући жаљење због тогашто Скупштина Брчко Дистрикта, на својој сједници одржаној 1.8.2005. године није одобрила средства за обављање верификације потраживања по основу старе девизне штедње, као ни потписивање уговора са агенцијом која треба да обави поменуте активности;

Изражавајући жаљење и због тога што још увијек није познато када ће бити одржана наредна сједница Скупштине;

Констатујући да постоји општа сагласност да је Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге А.Д. Бањалука (АПИФ) најадекватнија да обавља ове услуге, с обзиром да посједује релевантне базе података и канцеларију у Брчком;

Овим налажем:

  1. да верификацију потраживања по основу старе девизне штедње у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине врши Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге А.Д. Бањалука.
  2. да је Влада Брчко Дистрикта овлаштена да, без одобрења Скупштине, потпише уговор са Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге А.Д. Бањалука, под условом да цијена обављања верификације није већа него у Републици Српској и Федерацији.
  3. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”. Влада је дужна предузети све неопходне радње у циљу имплементације овог налога.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije