Трећа Допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну Налога супервизора од 26. маја 2000. године, о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да је Допуном Налога супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 26. маја 2000. године, господин Осман Османовић именован на дужност директора Управе прихода Дистрикта док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући надаље у виду да је другом Допуном Налога супервизора од 22. фебруара 2005. године, господин Осман Османовић био поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 26. маја 2005. године, и да може изнова бити именован;

У свјетлу препоруке стручне консултантске фирме да би требало реструктурирати и реорганизовати Управу прихода Дистрикта, Одјељење за буџет и финансије и Пореску управу након спровођења стручне анализе и давања препоруке, и да таква стручна анализа треба тек да започне;

Iзражавајући бојазан да би конкурс за ово радно мјесто могао узроковати прекид континуитета у раду и довести у питање обављање стручне анализе као и примјену препорука из исте;

Са циљем да се пружи подршка текућој реформи јавне управе у Брчко Дистрикту, обезбиједи континуитет у раду Управе прихода Дистрикта и јасан законски основ за мандат садашњег директора;

Овим налажем сљедеће:

Да господин Осман Османовић буде поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта и да обавља своју дужност у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине све док Влада Дистрикта не изврши професионалну, независну стручну анализу и не да препоруке за будућу структуру Управе прихода Дистрикта и док исте не имплементира, или до 31. децембра 2005. године, у зависности од тога шта од наведеног буде прво.

Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije