Treća Dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. maja 2000. godine, o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. maja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović imenovan na dužnost direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da je drugom Dopunom Naloga supervizora od 22. februara 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 26. maja 2005. godine, i da može iznova biti imenovan;

U svjetlu preporuke stručne konsultantske firme da bi trebalo restrukturirati i reorganizovati Upravu prihoda Distrikta, Odjel za budžet i finansije i Poresku upravu nakon provođenja stručne analize i davanja preporuke, i da takva stručna analiza treba tek da započne;

Izražavajući bojazan da bi konkurs za ovo radno mjesto mogao uzrokovati prekid kontinuiteta u radu i dovesti u pitanje obavljanje stručne analize kao i primjenu preporuka iz iste;

Sa ciljem da se pruži podrška tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu, obezbijedi kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem sljedeće:

Da gospodin Osman Osmanović bude ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta i da obavlja svoju dužnost u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok Vlada Distrikta ne izvrši profesionalnu, nezavisnu stručnu analizu i ne da preporuke za buduću strukturu Uprave prihoda Distrikta i dok iste ne implementira, ili do 31. decembra 2005. godine, u zavisnosti od toga šta od navedenog bude prvo.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije