Nalog supervizora kojim se naglašava obaveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, donesene od strane Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razdvajanja u oblasti Brčkog;

U skladu sa stavom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, koji propisuje da se javnom imovinom u Distriktu može raspolagati samo u skladu sa zakonom i uz odobrenje supervizora;

Naglašavajući značaj transparentnog raspolaganja javnom imovinom u interesu Brčko Distrikta;

Nadovezujući se na  pismo supervizora od 26. septembra 2003. godine koje je utvrdilo smjernice za davanje odobrenja za raspolaganje javnom imovinom;

Podsjećajući da se u skladu sa  pomenutim pismom supervizora pojam “javna imovina” tumači tako da obuhvati sve oblike imovine koja nije privatna, bez obzira da li se radi o nekadašnjoj društvenoj, javnoj ili “državnoj” svojini, te da obuhvati pravo vlasništva i sva druga imovinska prava Brčko Distrikta nad svom pokretnom i/ili nepokretnom imovinom koja je upisana, ili još uvijek nije upisana, u zemljišne knjige suda, kao imovina u javnom, društvenom, državnom vlasništvu, u vlasništvu Fonda agrarne reforme i kolonizacije, u vlasništvu društveno-političkih organizacija, mjesnih zajednica i drugih pravnih lica u društvenom ili državnom vlasništvu ili u bilo kom drugom obliku vlasništva osim privatnog;

Podsjećajući dalje da je supervizor u okvir odobrenja uključio prava kao što su pravo građenja na javnom zemljištu (bilo koje vrste, izgrađenom ili neizgrađenom), dugoročne zakupe javnog zemljišta i objekata i uopćeno sve sporazume, dokumenta ili odluke koje imaju komercijalnu vrijednost sličnu prodaji;

Priznajući da je neophodno pojasniti u kojim slučajevima je potrebno odobrenje za raspolaganje javnom imovinom na način definisan pismom supervizora od 26. septembra 2003. u svjetlu iskustva stečenog primjenom istog;

Naglašavajući da supervizor zadržava pravo da interveniše, čak i u slučajevima kada postoji odobrenje za raspolaganje javnom imovinom, ili u slučajevima u kojima do sada nije bilo potrebno odobrenje za raspolaganje javnom imovinom, ukoliko se ispostavi da je javnom imovinom raspolagano u suprotnosti sa zakonom, bez odobrenja supervizora ili uz narušavanje opštih principa multietničnosti i demokratske uprave na kojima se zasniva Brčko Distrikt;

Odlučna da se borim protiv korpucije i obezbijedim da se javnom imovinom raspolaže transparentno i u skladu sa zakonom i Konačnom odlukom, te u interesu Distrikta;

Ovim nalažem:

 1. da sva raspolaganja javnom imovinom, uključujući i prava poput prava građenja na javnom zemljištu (bilo koje vrste, izgrađenom ili neizgrađenom), dugoročni zakupi javnog zemljišta i objekata i uopšteno svi sporazumi, dokumenta ili odluke koje imaju komercijalnu vrijednost sličnu prodaji, moraju biti u skladu sa zakonom, uz prethodno pismeno odobrenje supervizora. Iz okvira mehanizma odobrenja na način definisan stavom 12 Aneksa Konačne odluke isključeni su:
  1. prenosi prava nad manjim zemljišnim parcelama ili objektima u svrhu prilagođavanja prostornih planova;
  2. raspolaganja javnom imovinom koja su regulisana i izvršena u skladu sa Zakonom o otkupu stanova nad kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu BiH i izmjenama i dopunama ovog zakona;
  3. zakupi javne imovine na period kraći od 3 godine;
  4. raspolaganja pokretnom imovinom Distrikta u skladu sa relevantnim propisima, kao što je prodaja polovnih vozila i kancelarijske opreme
 2. da su ništava raspolaganja javnom imovinom na koja se odnosi mehanizam davanja odobrenja a za koja supervizor nije dao odobrenje, osim ukoliko ja drugačije odlučim, ne isključujući preduzimanje drugih radnji;
 3. da ovaj nalog supervizora stupi na snagu odmah i bez odlaganja bude objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da obezbijede njegovo provođenje.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije