Друга допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Налог супервизора од 26. маја 2000. године, о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да је Допуном Налога супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 26. маја 2000. године, господин Осман Османовић именован на дужност шефа Управе прихода Дистрикта док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући надаље у виду да Закон о Управи прихода Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта бр. 2/01, прописује да мандат директора Управе прихода Дистрикта траје пет (5) година;

Са циљем да се обезбиједи континуитет у раду Управе прихода Дистрикта и јасан законски основ за мандат садашњег директора;

Овим налажем:

Поновно именовање господина Османа Османовића на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта до истека његовог петогодишњег мандата, почевши од 26. маја 2000. године, што је првобитни датум његовог именовања. Дужност ће обављати до 26. маја 2005. године, и оствариваће сва права која му по закону припадају, те може поново бити именован.

Господин Осман Османовић ће обављати своју дужност у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Скупштина и градоначелник ће предузети све радње, укључујући измјене и допуне Закона о Управи прихода Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, неопходне да се установи транспарентан поступак избора будућих директора Управе прихода Дистрикта.

Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije