Налог о учешћу на састанцима шефова полиције

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко:

 

Члан VII. I. Б. (3) (б) Одлуке одређује да би супервизор требало да сарађује са IPTF -Међународном полицијом УН-а да обезбиједи услуге с циљем да «осигурају да ће све

релевантне власти преузети нормалне демократске полицијске функције и осигуравати безбједност свих грађана Босне и Херцеговине у оквиру релевантних подручја».

 

Од 10. априла полиција Републике Српске упорно одбија да присуствује недељном заједничком састанку шефова полиције у Брчком, који организује и којим предсједа IPTF. Тај састанак је смишљен с циљем да буде форум на којем ће проблеме везане за полицијске послове решавати сва три локална шефа полиције. Као резултат неприсуствовања Републике Српске нема сарадње између локалних полицијских снага, и остају неразријешене многе ствари око којих је неопходна сарадња.

 

Члан VII. I. Б. (1) Арбитражне одлуке одређује да «све надлежне власти, укључујући судство и полицијско особље, морају да поштују и спроводе све супервизорове одредбе и налоге».

 

Због тога је од данас присуствовање недељним заједничким састанцима шефова полиције обавезно. Представници на овом састанку морају бити на положају и бити овлаштени да доносе одлуке на тим састанцима. Сваки случај неприсуствовања од стране полиције Републике Српске у Брчком ће бити третиран као засебан случај неусаглашености са Арбитражном одлуком.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

12. август 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije