Налог супервизора о суспензији господина Есада Атића са функције шефа Одјељења за образовање у прелазној Влади Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми повјерена ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. аугуста 1999. године;

Наглашавајући члан 11 Анекса Коначне арбитражне одлуке који дефинише циљ стварања демократског мултиетничког друштва у Дистрикту кроз образовни систем, и овлаштења супервизора да доноси коначну одлуку током трајања периода супервизије;

Даље истичући одредбе става (1) члана 16 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о једнаком праву на образовање без дискриминације;

У вези са Налогом супервизора од 5. јула 2001. године о наметању Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и амандманима на овај закон које је прелазна Скупштина усвојила 23. децембра 2003. године и 28. јула 2004. године;

Такође, у вези са Налогом супервизора од 15. априла 2004. године о делегирању овлаштења у области образовања на Владу и Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, којим супервизор задржава право да интервенише у области образовања у случају да власти Дистрикта прекрше опште принципе мултиетничности и демократске управе на којима се Дистрикт заснива;

Позивајући се на Налог супервизора од 23. маја 2001. године којим је господин Есад Атић именован на мјесто шефа Одјељења за образовање;

Забринута због лоше вођеног поступка дистрибуције уџбеника за основне школе у Брчко Дистрикту што је довело до тога да се уџбеници из појединих предмета подијеле великом броју ученика на језику различитом од оног који им је законом загарантован, што је озбиљно нарушило повјерење у истинско мултиетничко образовање и образовање без дискриминације;

Узимајући у обзир потребу залагања за политичку одговорност и савјесност носилаца извршних функција као једног од кључних елемента у демократској мултиетничкој управи Дистрикта;

Одлучна да заштитим интегритет и да даље ојачам повјерење у образовни систем Дистрикта који омогућава потпуну интеграцију, али такође и заштиту легитимних националних интереса у наставном плану и програму;

Наглашавајући да ме овај налог не ограничава у доношењу коначне одлуке у овом питању;

Овим налажем:

1.      да господин Есад Атић буде суспендован са функције шефа Одјељења за образовање;

2.      да господин Изет Банда буде постављен на мјесто вршиоца дужности шефа Одјељења за образовање;

3.      да градоначелник укине „Одлуку о оснивању комисије за ревизију проведене процедуре и утврђивање одговорности у набавци уџбеника за ученике основних школа Брчко Дистрикта” коју је донио господин Атић 20. септембра 2004. године;

4.      да градоначелник формира независну, непристрасну и стручну комисију да истражи чињенице, околности, те политичку и стручну одговорност у оквиру којих су уџбеници набављени и дистрибуисани у основним школама, и извјештај комисије достави мени и прелазној Скупштини у року од петнаест дана од дана доношења овог налога;

5.      да овај налог ступа на снагу одмах и буде објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”. Нису потребне никакве друге процедуралне радње да би овај налог ступио на снагу.

 

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije