Nalog supervizora o suspenziji gospodina Esada Atića sa funkcije šefa Odjela za obrazovanje u prelaznoj Vladi Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18.augusta 1999. godine;

Naglašavajući član 11 Aneksa Konačne arbitražne odluke koji definiše cilj stvaranja demokratskog multietničkog društva u Distriktu kroz obrazovni sistem, i ovlaštenja supervizora da donosi konačnu odluku tokom trajanja perioda supervizije;

Dalje ističući odredbe stava (1) člana 16 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o jednakom pravu na obrazovanje bez diskriminacije;

U vezi sa  Nalogom supervizora od 5. jula 2001. godine o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i amandmanima na ovaj zakon koje je prelazna Skupština usvojila 23. decembra 2003. godine i 28. jula 2004. godine;

Takođe, u vezi sa Nalogom supervizora od 15. aprila 2004. godine o delegiranju ovlaštenja u oblasti obrazovanja na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kojim supervizor zadržava pravo da interveniše u oblasti obrazovanja u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opće principe multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 23. maja 2001. godine kojim je gospodin Esad Atić imenovan na mjesto šefa Odjela za obrazovanje;

Zabrinuta zbog loše vođenog postupka distribucije udžbenika za osnovne škole u Brčko Distriktu što je dovelo do toga da se udžbenici iz pojedinih predmeta podijele velikom broju učenika na jeziku različitom od onog koji im je zakonom zagarantovan, što je ozbiljno narušilo povjerenje u istinsko multietničko obrazovanje i obrazovanje bez diskriminacije;

Uzimajući u obzir potrebu zalaganja za političku odgovornost i savjesnost nosilaca izvršnih funkcija kao jednog od ključnih elementa u demokratskoj multietničkoj upravi Distrikta;

Odlučna da  zaštitim integritet i da dalje ojačam povjerenje u obrazovni sistem Distrikta koji omogućava potpunu integraciju, ali takođe i zaštitu legitimnih nacionalnih interesa u nastavnom planu i programu;

Naglašavajući da me ovaj nalog ne ograničava u donošenju konačne odluke u ovom pitanju;

Ovim nalažem:

1.      da gospodin Esad Atić bude suspendovan sa funkcije šefa Odjela za obrazovanje;

2.      da gospodin Izet Banda bude postavljen na mjesto vršioca dužnosti šefa Odjela za obrazovanje;

3.      da gradonačelnik ukine „Odluku o osnivanju komisije za reviziju provedene procedure i utvrđivanje odgovornosti u nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola Brčko Distrikta” koju je donio gospodin Atić 20. septembra 2004. godine;

4.      da gradonačelnik formira nezavisnu, nepristrasnu i stručnu komisiju da istraži činjenice, okolnosti te političku i stručnu odgovornost u okviru kojih su udžbenici nabavljeni i distribuirani u osnovnim školama, i izvještaj komisije dostavi meni i prelaznoj Skupštini u roku od petnaest dana od dana donošenja ovog naloga;

5.      da ovaj nalog stupa na snagu odmah i bude objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Nisu potrebne nikakve druge proceduralne radnje da bi ovaj nalog stupio na snagu.

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije