Налог супервизора о поништавању одређених амандмана на Закон о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13, 36, 37 и 39 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Подржавајући  став 2 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, којим се дефинише улога прелазне Скупштине Брчко Дистрикта као савјетодавца супервизора у законодавној области;

У вези са ставом 8 Б Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, којим се утврђује да супервизор има контролу над буџетом;

Позивајући се даље на ставове 104. I Б и I Б 1 Одлуке од 14. фебруара 1997. године, према којој супервизор има мандат да ојача локалне демократске институције и којом се супервизор овлашћује да издаје обавезујуће прописе и налоге који ће имати јачу законску снагу у односу на било који закон који је противан налогу;

Подсјећајући да супервизор у потпуности задржава и врши овлашћења над прелазном Скупштином у складу са Одлуком, Коначном одлуком и Анексом Коначне одлуке, што се види из Налога супервизора о оснивању прелазне Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, налога супервизора о именовању посланика и опозиву именовања у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта, као и из Налога супервизора о наметању Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта БиХ од 5. јула 2001. године;

Имајући у виду све консултације са представницима политичких странака, Изборном комисијом БиХ, Изборном комисијом Брчко Дистрикта и ребаланс буџета Брчко Дистрикта који је прелазна Скупштина Брчко Дистрикта изгласала и усвојила прије гласања за амандмане на нацрт Закона о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 28. јула 2004. године;

Констатујући са забринутошћу да одређени амандмани на Закон имају финансијске импликације које нису предвиђене у ребалансу буџета Брчко Дистрикта усвојеном на истој сједници Скупштине, због чега њихова примјена није могућа без амандмана на буџет;

Такође забринути због ових амандмана који, између осталог, предвиђају да средства буду унапријед стављена на располагање политичким странакама, а не пружају поуздану контролу и надзор над трошковима политичких странака који проистичу из одредби овог закона;

Признајући да прелазна Скупштина Брчко Дистрикта на сједници одржаној 28. јула 2004. године није усвојила транспарентан и финансијски одржив Закон о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и да не постоји процедура којом би прелазна Скупштина исправила закон;

Одлучни да се створи транспарентна и финансијски одржива законска основа која омогућава политичким странакама да финансирају своје легитимне трошкове у складу са одговарајућим законима БиХ;

Овим налажем сљедеће:

  1. да се амандмани на члан 5 и 6 нацрта Закона прогласе ништавим, те да се не објављују у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”,  и не примјењују.
  2. да се Закон о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, изузев поништених амандмана из става 1 овог налога супервизора, објави у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” и примјењује.
  3. Овај налог ступа на снагу одмах и објавиће се без одлагања у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, а прелазна Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све мјере потребне да би се осигурала његова примјена.

 

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко


Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije