Налог супервизора о именовању Марије Јанковић на мјесто посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. 8. 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 21.3.2000. године којим је основана прелазна Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херецговине;

Као резултат оставке коју је поднијела Јања Видић (ХДЗ) на мјесто посланика у Скупштини;

Са циљем да се поново успостави пуни састав прелазне Скупштине Брчко Дистрикта и да се омогући законитост и континуитет рада Скупштине;

Након разматрања свих кандидата предложених од стране политичких партија и заинтересованих појединаца;

Овим именујем:

госпођу Марију Јанковић (ДС) на мјесто посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта до одржавања избора за Скупштину Брчко Дистрикта БиХ.

Горенаведени посланик има мандат да преузме функцију и извршава дужности у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко  Дистрикта”.

 

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije