Налог супервизора о делегирању овлаштења у областима реконструкције и повратка на Владу и Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе  у области Брчког;

Позивајући се на ставове 16 и 57 Коначне одлуке који наглашавају да је повратак избјеглих и расељених лица у своје предратне домове најважнији од свих циљева Дејтонског споразума и којим се међународна заједница позива да у највећој мјери омогући слободан повратак избјеглих и расељених лица у своје предратне домове у БиХ;

Констатујући да је Закон о поврату напуштене имовине у Брчко Дистрикту усвојен  једногласно 30.4.2001. године („Службени гласник Брчко Дистрикта” бр. 5/01);

Након усвајања Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник БиХ” бр. 23/99), Закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним лицима у БиХ („Службени гласник БиХ” бр. 21/03 и 33/03), укључења Брчко Дистрикта у државну Комисију за избјегла и расељена лица под надлежношћу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, као и одласка OHR-овог Одјељења за повратак и реконструкцију (RRTF);

Признајући да прелазна Скупштина и Влада Брчко Дистрикта одлучно и успјешно имплементирају горенаведене законе;

Одајући признање прелазној Скупштини и Влади Брчко Дистрикта за значајан напредак остварен у областима реконструкције и повратка од оснивања Брчко Дистрикта, 8.3.2000. године, што је резултирало рјешавањем свих 10.889 захтјева за поврат имовине;

Подстичући прелазну Скупштину и Владу Брчко Дистрикта да пронађу трајна рјешења за она расељена лица која су још увијек у алтернативном смјештају и да примјењују праведна, правична, непристрасна и транспарентна правила и критеријуме за избор корисника за помоћ у реконструкцији прописане горенаведеним законима и утврђене по упутствима и под надзором OHR-овог Одјељења за повратак и реконструкцију (RRTF);

Наводећи да имам аргументоване и оправдане разлоге да вјерујем да су прелазна Скупштина и Влада Брчко Дистрикта, након знатног напретка оствареног у областима реконструкције и повратка, способне да наставе активности у областима реконструкције и повратка без мог директног надзора;

Са циљем да се овласте будућа Скупштина и Влада Брчко Дистрикта које ће бити изабране на скупштинским изборима, заказаним за октобар 2004. године, да потпуно остварују своја овлаштења и преузму одговорност над примјеном Статута, закона и прописа;

Наглашавајући да  задржавам право да интервенишем у областима реконструкције и повратка у случају да власти Дистрикта прекрше опште принципе мултиетничности и демократске управе на којима се Дистрикт заснива и да овлаштења супервизора у свим другим областима у којима их супервизор није делегирао остају непромијењена и да се међународна супервизија наставља док је не оконча Управни одбор Савјета за имплементацију мира, као што је предвиђено у ставу 37 Коначне одлуке;

Овим  налажем сљедеће:

1.      да се овлаштења која су ми повјерена ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке из области реконструкције и повратка делегирају на прелазну Скупштину и Владу Брчко Дистрикта, уз обавезу Скупштине и Владе да најмање два пута годишње супервизору достављају исцрпан извјештај о тренутној ситуацији, дешавањима и плановима.

2.      овај Налог ступа на снагу одмах и без одлагања се објављује у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”, а прелазна Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све потребне мјере да се осигура његова имплементација.

 

 

Сусан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije