Налог супервизора о делегирању овлаштења у области образовања на Владу и Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе  у области Брчког;

Позивајући се на став 11 Анекса Коначне одлуке од 18.8.1999. године који супервизору даје мандат да интегрише образовни систем Дистрикта, усклади наставне планове и програме у Дистрикту, и обезбиједи изостављање наставних садржаја које супервизор сматра неспојивим са циљем стварања демократског мултиетничког друштва у Дистрикту;

Признајући да прелазна Скупштина и Влада Брчко Дистрикта одлучно и успјешно имплементирају Закон о основном и средњем образовању у Брчко Дистрикту који је наметнут Налогом супервизора од 5.7.2001. године;

Имајући у виду да Одјељење за образовање при Влади Брчко Дистрикта реализује План активности који осигурава мултиетничку интеграцију ученика и наставног особља, слободан и праведан приступ образовању, као и заједничко наставно језгро допуњено националном групом предмета које је уведено у све основне и средње школе у Брчко Дистрикту;

Надаље признајући да је Закон о основном и средњем образовању Брчко Дистрикта БиХ усклађен са оквирним Законом о основном и средњем образовању Босне и Херцеговине који је усвојен 1.7.2003. године („Службени гласник БиХ”, бр.18/03) доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о основном и средњем образовању Брчко Дистрикта БиХ од стране прелазне Скупштине Брчко Дистрикта 31.12.2003. године („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 28/03);

Подстичући прелазну Скупштину и Владу Брчко Дистрикта да наставе са имплементацијом усклађеног Закона о основном и средњем образовању у Брчко Дистрикту, укључујући  обезбјеђивање стручног усавршавања наставног особља и модернизацију педагошких метода;

Подсјећајући надаље да је одлуком  Сталног савјета ОЕБС-а (јули 2002. године), мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини добила задатак да координише активности међународне заједнице у БиХ у вези са реформом образовања и пошто је улога ОЕБС-а да потпомогне, координира и надгледа имплементацију стратегије реформе образовања у БиХ;

Наводећи да, као резултат значајног напретка оствареног на пољу образовања, имам јаке и аргументоване разлоге да вјерујем да су прелазна Скупштина и Влада Брчко Дистрикта способне да наставе активности у домену образовања без мог директног надзора;

Са циљем да се овласте будућа Скупштина и Влада Брчко Дистрикта које ће бити изабране на скупштинским изборима, заказаним за октобар 2004. године, да потпуно остварују своја овлаштења и преузму одговорност над примјеном Статута, закона и правилника;

Наглашавајући да задржавам право да интервенишем у области образовања у случају да власти Дистрикта прекрше опште принципе мултиетничности и демократске управе на којима се Дистрикт заснива;

Констатујући да овлаштења супервизора у свим другим областима у којима их супервизор није делегирао остају непромијењена и да се међународна супервизија наставља док је не оконча Управни одбор Савјета за имплементацију мира, као што је наведено у ставу 37 Коначне одлуке;

Овим налажем сљедеће:

1.      да се овлаштења која су ми повјерена ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке и ставом 11 Анекса Коначне одлуке из области образовања делегирају на прелазну Скупштину и Владу Брчко Дистрикта, уз обавезу Скупштине и Владе да најмање два пута годишње супервизору достављају исцрпан извјештај о тренутној ситуацији, дешавањима и плановима.

2.      Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта” без одлагања, а прелазна Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све потребне мјере да се осигура његова имплементација.

 

 

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije