Налог супервизора о именовању Адмира Нуковића на мјесто шефа Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој

У складу са овлаштењима која су ми дата ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 12. новембра 2003. године, којим се опозива именовање Исмета Дедеића на функцију шефа Одјела за урбанизам, имовинске односе и привредни развој прелазне Владе Брчко Дистрикта;

Са циљем да се подржи стандард стручности при попуњавању упражњеног мјеста шефа Одјела за урбанизам, имовинске односе и привредни развој, по конкурсу расписаном од стране Владе Дистрикта за прикупљање пријава кандидата квалификованих за ово радно мјесто;

Након препоруке Одбора за избор кандидата да је Адмир Нуковић кандидат са највишим стручним квалификацијама међу пријављенима;

Овим налажем:

1.      Именовање Адмира Нуковића на функцију шефа Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој до одржавања избора за Скупштину Брчко Дистрикта и док изабрана Влада не ступи на дужност.

2.   Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”.

 

Герхард Зонтхајм

в.д. супервизора за Брчко

Канцеларија високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije