Nalog supervizora o imenovanju Admira Nukovića na mjesto šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 12. novembra 2003. godine, kojim se opoziva imenovanje Ismeta Dedeića na funkciju šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj prelazne Vlade Brčko Distrikta;

Sa ciljem da se podrži standard stručnosti pri popunjavanju upražnjenog mjesta šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj, po konkursu raspisanom od strane Vlade Distrikta za prikupljanje prijava kandidata kvalifikovanih za ovo radno mjesto;

Nakon preporuke Odbora za izbor kandidata da je Admir Nuković kandidat sa najvišim stručnim kvalifikacijama među prijavljenima;

Ovim nalažem:

1.      Imenovanje Admira Nukovića na funkciju šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta i dok izabrana Vlada ne stupi na dužnost.

2.   Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije