Налог супервизора о именовању посланика Милана Томића и Халила Љуце у прелазну Скупштину Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставом 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године;

Као резултат упражњених посланичких мјеста у Скупштини насталих након именовања посланика Бранка Дамјанца на функцију градоначелника налогом супервизора од 3. децембра 2003. године и Ахмета Дервишевића на позицију шефа Одјељења за јавну безбједност Брчко Дистрикта налогом супервизора од 18. новембра 2003. године;

Са циљем да се поново успостави пуни састав прелазне Скупштине Брчко Дистрикта и да се омогући законитост и континуитет рада Скупштине;

Након консултација обављених са политичким партијама о кандидатима које су предложиле на упражњена мјеста у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта;

Овим налажем:

1.       именовање Милана Томића и Халила Љуце на мјесто посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта до одржавања избора за Скупштину Брчко Дистрикта.

2.       Милан Томић и Халил Љуца имају мандат да преузму функције и извршавају дужности у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко  Дистрикта”.

 

Герхард Зонтхајм

в.д. супервизора за Брчко

Канцеларија високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije