Nalog supervizora o imenovanju Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 12. novembra 2003. godine, kojim se opoziva imenovanje Siniše Kisića na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta;

Sa ciljem da se popuni upražnjeno mjesto gradonačelnika, da se ponovo uspostavi puni sastav prelazne Vlade Brčko Distrikta i da se omogući kontinuitet rada dok Skupština, koja će se formirati nakon izbora zakazanih za oktobar 2004. godine, ne izabere gradonačelnika;

Nakon konsultacija obavljenih sa političkim partijama o kandidatima koje su predložile za mjesto gradonačelnika;

Ovim nalažem:

1.      imenovanje Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta i dok se ne izabere gradonačelnik u skladu sa postupkom navedenim u članu 55 Statuta Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj: 1/00).

2.      Branku Damjancu da preuzme svoju funkciju i obavlja dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije