Налог супервизора о именовању Ахмета Дервишевића на мјесто шефа Одјељења за јавну безбједност у прелазној Влади Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године;

Након усвајања Закона о измјенама и допунама Закона о извршној власти Брчко Дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко Дистрикта, број: 8/03) којим се оснива Одјељење за јавну безбједност у прелазној Влади Брчко Дистрикта;

Са циљем да се подрже принципи професионалности чланова Владе Дистрикта и да се попуни упражњено радно мјесто шефа Одјељења за јавну безбједност најбољим кандидатом док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта и док дужност не преузме изабрана влада;

Руковођени приједлогом Одбора за избор кандидата по расписаном конкурсу за горенаведено радно мјесто, на чијем је челу градоначелник Брчко Дистрикта, да је Ахмет Дервишевић најквалификованији кандидат;

Овим налажем:

1.      именовање Ахмета Дервишевића на радно мјесто шефа Одјела за јавну безбједност до одржавања избора за Скупштину Брчко Дистрикта.

2.      овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 

Герхард Зонтхајм

в.д. супервизора за Брчко

Канцеларија високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije