Налог супервизора о приватизацији одређене имовине банака која се налази у Брчко Дистрикту

У складу са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне арбитражне одлуке од 5.3.1999. године;

Надовезујући се на Оквирни закон о приватизацији предузећа и банака у БиХ („Службени гласник БиХ”, број: 14/98) који признаје право ентитетима да приватизују предузећа и банке које нису у приватном власништву, а које се налазе на њиховим територијама;

Подсјећајући да су ставом 61 Коначне одлуке ентитети делегирали Брчко Дистрикту сва овлаштења за управљање и да у складу са ставом 12 Анекса Брчко Дистрикт има право да управља имовином која није у приватном власништву (јавном имовином) и да исту приватизује уз одобрење супервизора, у складу са Оквирним законом о приватизацији у БиХ;

С обзиром да Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине од 19.9.2001. године не регулише приватизацију имовине банака на територији Брчко Дистрикта;

Признавајући да су економске и практичне околности, као што су непостојање регулаторне агенције за банке у Дистрикту и постојање банака и филијала банака чији се рад регулише ентитетским прописима о банкама, укључујући висину минималног капитала, условиле да државни капитал банака које се налазе у Брчко Дистрикту, а који би Брчко Дистрикт приватизовао у складу са чланом 12 Анекса Коначне одлуке, буде умјесто тога приватизован од стране ентитета кроз споразум закључен са Брчко Дистриктом, уз одобрење супервизора;

Са намјером да се створи законски оквир који регулише располагање имовином која је остала у власништву Дистрикта након приватизације државног капитала банака од стране ентитета;

У циљу убрзавања процеса приватизације у Брчко Дистрикту;

 

Овим налажем сљедеће:

1.      Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта је овлаштена да путем тендера, јавне аукције или директне продаје приватизује имовину у Брчко Дистрикту којом није располагано у току поступка приватизације, а била је дио имовине:

I.              банака које приватизују ентитети;

II.            банака чији је државни капитал приватизован од стране ентитета уз одобрење супервизора.

2.      Градоначелник Брчко Дистрикта ће у име Брчко Дистрикта, а на основу приједлога Канцеларије за приватизацију, закључити обавезујуће уговоре о продаји имовине из става 1 овог налога. Канцеларија за приватизацију ће вршити надзор над спровођењем уговорних обавеза.

3.      Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije