Nalog supervizora o javnoj aukciji i restruktuiranju u postupku privatizacije preduzeća u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa  stavovima 37. i 43. Konačne Arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 12. Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Nadovezujući se  na Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. septembra 2001. godine. (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 11/01);

Nakon neuspješnog javnog tendera za prodaju državnog kapitala preduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu u skladu sa gorepomenutim Nalogom supervizora, te u skladu sa Dopunom naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 24. aprila 2002. godine  (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 5/02) i Nalogom supervizora o izuzimanju vjerskih objekata i groblja iz imovine preduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu BiH od 18. novembra 2002. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 17/02);

Imajući u vidu da se kapital može prodati i putem javne aukcije uz iste garancije da će postupak biti transparentan i da u nekim slučajevima može biti profitabilnije i ekonomičnije za Brčko Distrikt da se restruktuiranje preduzeća koja se privatizuju izvrši prije njihove prodaje, bilo putem javnog tendera ili javne aukcije;

S ciljem da se unaprijedi proces privatizacije u Brčko Distriktu i da se Uredu za privatizaciju obezbijede pravna sredstva neophodna za izvršavanje zadataka;

Ovim nalažem:

  1. da se u stavu 2. tačka III Naloga supervizora od 19. septembra 2001. godine iza riječi “tendera” dodaju riječi “ili javne aukcije”;
  2. da se u stavu 2. Naloga supervizora od 19. septembra 2001. godine, iza tačke III doda nova tačka IV, koja glasi:

“Ako Ured za privatizaciju procijeni da se kapital preduzeća koje se privatizuje u skladu sa ovim stavom ne može uspješno prodati za gotovinu putem tendera ili javne aukcije, Ured za privatizaciju može restruktuirati preduzeće i prodati ga za gotovinu u skladu sa tačkom III ovog stava i/ili za gotovinu prodati imovinu preduzeća putem javne aukcije. Restruktuiranje podrazumijeva statusne i/ili organizacione promjene, poravnanje iz dužničko-povjerilačkih odnosa i druge promjene koje omogućavaju prodaju kapitala ili imovine preduzeća koja se privatizuju”.

  1. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog naloga, Ured za privatizaciju će donijeti propise potrebne za njegovo sprovođenje.
  2. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije