Nalog supervizora o imenovanju Mustafe Sinanagića za poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o imenovanju članova prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Kao rezultat ostavke Đorđa Ristanića i razrješenja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića sa dužnosti poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta Nalogom supervizora od 13. novembra 2002. godine;

Nakon imenovanja Branka Damjanca i Ahmeta Derviševića za poslanike u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta na mjesto gore navedenih poslanika Nalogom supervizora od 12. decembra 2002. godine;

Sa ciljem da se osigura da prelazna Skupština Brčko Distrikta kontinuirano i zakonski obavlja svoje dužnosti u punom sastavu;

Ovim imenujem gospodina Mustafu Sinanagića (SDP) za poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta u kojoj će vršiti dužnosti do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Gore navedeni poslanik ima mandat da preuzme i izvršava dužnosti u skladu sa Statutom Brčko Distrikta.

Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije