Nalog supervizora o imenovanju poslanika u prelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa  stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o uspostavljanju prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Kao rezultat ostavke Đorđa Ristanića i razrješenja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića sa dužnosti poslanika u Skupštini Nalogom supervizora od 13. novembra 2002. godine;

Sa ciljem da se osigura da prelazna Skupština Brčko Distrikta efikasno obavlja svoje dužnosti;

Ovim nalažem imenovanje:

Branka Damjanca (SPRS)

Ahmeta Derviševića (SDA)

u prelaznu Skupštinu Distrikta u kojoj će služiti do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta BiH.

Gore navedeni poslanici imaju mandat da preuzmu i izvršavaju dužnosti u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije