Налог супервизора о изузимању вјерских објеката и гробља из имовине предузећа која се приватизују у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Унапређујући Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 19. септембра 2001. године и Допуну Налога од 24. априла 2002. године;

С обзиром на чињеницу да је утврђено да се вјерски објекти и гробља налазе на имовини предузећа која приватизује Брчко Дистрикт;

Овим налажем да се Допуна Налога о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 24. априла 2002. године мијења додавањем новог члана 3А који гласи:

Члан 3А

Изузимање

1.      Канцеларија за приватизацију изузима из списка имовине предузећа која се приватизују све вјерске објекте и гробља која се налазе на имовини ових предузећа заједно са земљиштем које је неопходно ради прилаза истим и редовног кориштења вјерских објеката и гробља, како то одреди Канцеларија за приватизацију.

2.      У смислу овог члана,

(а)    Вјерски објекат је црква, џамија или синагога или било који други објекат који користи вјерска заједница првенствено за обављање службе или молитве, или који је кориштен као такав. Ту не спадају објекти који су потпуно уништени осим ако нису обухваћени Законом о примјени одлуке Анекса 8 Комисије за заштиту националних споменика („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”. бр. 2/02).

(б)   Гробље је земљишна парцела гдје се сахрањују посмртни остаци, али не укључује земљиште са којег су уклоњени сви посмртни остаци за које се знало.

Овај налог ступа на снагу одмах и објавиће се у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije