НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О НАЧIНУ КОРИШТЕЊА МАРКОВИЋЕВИХ ДИОНИЦА У ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ

 

У складу са ставовима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године, и ставом 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Унапређујући  Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 19. септембра 2001. године;

Подсјећајући да  према условима Налога супервизора од 19. септембра 2001. године, капитал предузећа која се приватизују стечен на основу Закона о друштвеном капиталу („Службени лист СФРЈ“ 84/89 и 46/90 и РБиХ 2/92) и Закона о исплати личних доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада („Службени лист СФРЈ“ 37/90 и 84/90), такозване Марковићеве дионице, неће бити предмет приватизације.

 

Овим налажем сљедеће:

У вријеме трансформисања приватизованог предузећа Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће обезбиједити да се Марковићеве дионице, у смислу Закона о друштвеном капиталу („Службени лист СФРЈ” 84/89 и 46/90) и Закона о исплати личних доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и средстава за исхрану радника у току рада („Службени лист СФРЈ” 37/90 и 84/90) приказане у судском регистру за предузећа Брчко Дистрикта, конвертују у еквивалентне дионице у приватизованим предузећима и да се конвертоване еквивалентне дионице законски пренесу на законите власнике Марковићевих дионица.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije