Nalog supervizora o imenovanju poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o imenovanju članova prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da su poslanici SDS-a u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta na 27. redovnoj sjednici Skupštine, održanoj 3. oktobra 2001. godine, objavili da će bojkotovati rad Skupštine;

Shvatajući da je bojkot rada Skupštine Brčko Distrikta od strane poslanika SDS-a prouzrokovao probleme u radu Skupštine i da se poslanici SDS-a, Cvijetin Nikolić, Milan Purić i Milenko Simikić (potpredsjednik Skupštine Brčko Distrikta), nisu vratili u Skupštinu;

Kao odgovor na jednoglasnu Odluku Skupštine Brčko Distrikta koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, održanoj 7. novembra 2001. godine, kojom se prihvata inicijativa srpskih partija i nezavisnih poslanika iz reda srpskog naroda da Skupština radi u punom sastavu;

Ovim nalažem da se

Cvijetin Nikolić, Milan Purić i Milenko Simikić smijene sa funkcije poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta, i da ih zamijene dole navedena lica koja se imenuju za poslanike u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta i koja će vršiti dužnost do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta:

  1. Stojan Kašterović
  2. Marko Draganić
  3. Branislav Margetić

Gore navedeni poslanici ovlašteni su da preuzmu dužnost i izvršavaju svoje obaveze u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Skupština Brčko Distrikta će izabrati novog potpredsjednika Skupštine Brčko Distrikta u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije