Налог супервизора о интегрисаној администрацији у Брчко Дистрикту

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и члана 3 Анекса Коначне арбитражне одлуке од 18. августа 1999. године који овлашћују супервизора да укине административна тијела која постоје у Брчко Дистрикту и да их обједини у интегрисану администрацију;

Унапређујући Налог супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 8. марта 2000. године;

У складу са ставом 9 Коначне одлуке и чланом 1 (2) Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежности Дистрикта резултат су делегирања Влади Брчко Дистрикта свих надлежности које су претходно вршили ентитети и три општинске владе.

Имајући на уму став 7 Споразума о имплементацији ентитетских обавеза из Коначне арбитражне одлуке за Брчко, потписаног од стране ентитета 24. октобра 2001. године, који предвиђа обавезу ентитета да направе план прераспоређивања или давања бенефиција (нпр. отпремнине, пријевремено пензионисање, обуку или запошљавање на другом радном мјесту) за запослене у јавном сектору који су били запослени у административним тијелима које је наслиједио Брчко Дистрикт а који нису запослени у интегрисану админстрацију Брчко Дистрикта, укључујући исплаћивање отпремнина од 350 КМ у трајању од 6 мјесеци и одговарајуће доприносе за социјално осигурање за сваког од горе поменутих радника;

Након спроведеног јавног конкурса за радна мјеста у интегрисаној администрацији Брчко Дистрикта који је спровела Влада Брчко Дистрикта у складу са чланом 21 Статута и упутствима  моје Канцеларије;

Овим издајем сљедећи Налог:

1.      31. октобра 2001. године престаће да постоје сва ентитетска административна тијела чије надлежности су пренесене на Брчко Дистрикт као и радна мјеста у њима.

2.      Запослени у јавном сектору горе поменутих тијела који нису запослени у интегрисаној администрацији Брчко Дистрикта имаће право да:

а)      Примају плате и одговарајуће доприносе за социјално осигурање до 31. октобра 2001. године, у складу са буџетом Брчко Дистрикта;

б)      Примају отпремнине и одговарајуће доприносе за социјално осигурање у периоду од 1. новембра 2001. до 31. децембра 2001. године, како је то одређено буџетом Брчко Дистрикта;

ц)      Од 1. јануара 2002. године, примају све бенифиције које су предвиђене ставом 7 Споразума о имплементацији ентитетских обавеза из Коначне арбитражне одлуке за Брчко, који је потписан 24. октобра 2001. године.

3.      Интегрисана администрација Брчко Дистрикта ће бити организована у складу са Организационим планом управе Брчко Дистрикта како је то одређено у члановима 9 (16) и 23 (3) Закона о извршној власти Дистрикта и буџетом  Брчко Дистрикта.

4.      Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije