Обједињавајући Налог супервизора о приватизацији

У складу са ставовима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12 Анекса од 18. августа 1999. године;

Унапређујући Налог супервизора о приватизацији од 4. децембра 1997. године и допунски Налог супервизора о приватизацији од 26. јуна 1999. године којима се забрањује приватизација у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да други горе поменути Налог наводи да: „Све трансакције које крше мој Налог из децембра 1997. године, као овај Налог, којима је можда пренесено власништво било које од горе поменте имовине, су неважеће”;

Понављајући да се као резултат горе поменутих налога, одредбе и закони о приватизацији ентитета, Републике Српске од 4. децембра 1997. године, а од 26. јуна 1999. године Федерације Босне и Херцеговине, нису се примјењивали и неће се примјењивати у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Имајући у виду принципе програма приватизације Брчко Дистрикта, који је договорен између Економске радне групе и Међународне савјетодавне групе за приватизацију, а који је наведен у писму које је супервизор упутио 31. јануара 2001. године премијерима ентитета;

Као резултат тога што је Република Српска извршила приватизацију предузећа која се налазе у Брчко Дистрикту, стално и флагрантно кршећи одредбе Коначне одлуке које се односе на јавну имовину, налоге супервизора о приватизацији и програм приватизације Брчко Дистрикта;

Позивајући се на моје писмо од 26. јула 2001. године упућено премијеру Републике Српске у којем сам од њега захтијевао да нареди Дирекцији за приватизацију Републике Српске да одмах обустави све активности везане за сва предузећа која се налазе у Брчко Дистрикту док сви аспекти сарадње у процесу приватизације не буду договорени са мојом канцеларијом;

Закључујући да активности Републике Српске у погледу приватизације у Брчко Дистрикту угрожавају интересе становника Брчко Дистрикта и да је енергична, успјешна и транспарентна приватизација неопходна за здраву економију Брчко Дистрикта и Босне и Херцеговине;

Овим издајем сљедећи обједињавајући Налог:

Горе поменути Налог супервизора о приватизацији од 4. децембра 1997. године, као и горе поменути допунски Налог супервизора о приватизацији од 26. јуна 1999. године се овим обједињују у овај Налог који има пуну правну снагу.

Све радње које су агенције за приватизацију у ентитетима предузеле до датума наведених у претходном параграфу у вези са приватизацијом јавних, државних или друштвених предузећа или друге такве имовине која се налази у Брчко Дистрикту немају и неће имати правни основ у погледу преноса власништва или у погледу других правних основа, осим до степена до којег те радње могу бити изричито потврђене и писменим путем одобрене са моје стране послије датума издавања овог обједињавајућег Налога.

Док се не усвоји Закон о приватизацији Брчко Дистрикта, јавна, државна или друштвена предузећа као и остала таква имовина која се налази у Брчко Дистрикту ће остати имовина Брчко Дистрикта, а пренос власништва над том имовином се уопште не може извршити док ја за то не дам изричито писмено одобрење.

Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

 

Хенри Л. Кларк
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije