Налог супервизора о наметању Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са члановима 11, 37 и 39 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године и ставом 5 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године који супервизору дају овлаштење да усклади законодавство ентитета у области Дистрикта;

Унапређујући став 11 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године који налаже супервизору да интегрише систем образовања у Дистрикту;

Имајући у виду консултације са ентитетима вођене по питању интеграције система образовања у Брчко Дистрикту, укључујући консултације обављене у Сарајеву 5. јуна 2001. године и Бањалуци 15. маја 2001. године;

Схватајући важност успостављања интегрисаног мултиетничког система образовања за будућност и интересе становништва Брчко Дистрикта;

Због неуспјеха Скупштине Брчко Дистрикта да усвоји Закон о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на сједници одржаној 27. јуна 2001. године,

Овим налажем да:

  1. Закон о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, који слиједи, ступа на снагу на дан издавања овог Налога. Скупштина Брчко Дистрикта може убудуће овај Закон мијењати у складу са поступком дефинисаним у Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Пословнику Скупштине Дистрикта.
  2. Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине обезбиједи да се сви прописи Брчко Дистрикта у потпуности ускладе са Законом о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
  3. Наставни план и програм ентитета неће се више примјењивати у школама које се финансирају из буџета Брчко Дистрикта. У Брчко Дистрикту ће се примјењивати усклађени наставни план и програм који су направили Одбор за квалитетно основно образовање и Колегијум за образовање у средњим школама, а који се може мијењати у складу са чланом 112 Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
  4. Овај Налог ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

 

Хенри Л. Кларк
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije