Nalog supervizora o imenovanju gospodina Esada Atića na poziciju šefa Odjeljenja za obrazovanje u prelaznoj Vladi Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Ovim imenujem gospodina Esada Atića na radno mjesto šefa Odjeljenja za obrazovanje, na kojem će raditi do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije