Налог супервизора о успостављању Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања у прелазној Влади Брчко Дистрикта БиХ

У складу са ставом 37 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 3  Анекса од 18. августа 1999. године;

У циљу унапређења и убрзања примјене имовинских закона;

Унапређујући Налог супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 8. марта  2000. године.

Овим издајем сљедећи Налог:

Овим се у прелазној Влади Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине успоставља Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања.  Одјељење ће преузети одговорности Пододјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања.

Господин Иво Анђеловић се именује за шефа Одјељења, и обављаће ову функцију до одржавања избора за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику”.

 

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко Дистрикт

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije