Налог супервизора о опозиву и именовању посланика у прелазну Скупштину Брчко Дистрикта

У складу са ставом 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. и ставом 2 Анекса од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 21. марта 2000. године о именовању чланова прелазне Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући у виду Кодекс о сукобу интереса за посланике у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир извјештај  мандатно-имунитетне комисије од 9. априла 2001. године којим се потврђује сукоб интереса за 5 посланика;

Овим издајем сљедећи Налог:

Сљедеће особе су опозване са функције посланика у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта:

господин Миодраг Пајић                                    (СДС)

господин Мато Јуришић                                    (НХИ)

господин Драган Пајић                                      (СНСД)

госпођа Јања Антић                                          (ХДЗ)

госпођа Адела Божић                                        (независни кандидат)

Сљедеће особе, које ће вршити дужност до одржавања избора  за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, именоване су за посланике у прелазној Скупштини Брчко Дистрикта:

господин Милорад Јовић                                    (СДС)

господин Анто Гарић                                         (НХI)

господин Илија Пајић                                        (СНСД)

господин Перо Гудељевић                                 (ХДЗ)

господин Анто Прањкић                                   (независни кандидат)

Посланик Миленко Симикић је именован за потпредсједника прелазне Скупштине Брчко Дистрикта.

Новоименовани посланици и потпредсједник су овлаштени да преузму дужност и извршавају своје обавезе у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 8. марта 2000. године.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

 

Герхард Зонтхајм

в.д. супервизора за

Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije