НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О КОРИШТЕЊУ ЗЕМЉИШТА НА ТРЖНИЦИ АРИЗОНА

У складу са ставовима 36 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко, од 5. марта 1999. године, ставом 3 Анекса, од 18. августа 1999. године, те члановима 70 и 71 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Унапређујући Налог супервизора од 16. новембра 2000. године, о тржници Аризона;

Издајем сљедећи Налог:

1. Јавна предузећа ОДП “Посавина” ­ Брчко и ДД “Посавина” ­ Брка, која тренутно постоје на територији Дистрикта ће одмах престати са радом. Влада Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере у циљу заштите имовине тих предузећа и у року од 45 дана ће направити план за њихово распуштање.

2. Сви уговори закључени од стране ОДП “Посавина” ­ Брчко и ДД “Посавина” ­ Брка као и других физичких и правних лица у вези са кориштењем пољопривредног земљишта на подручју тржнице Аризона ће бити ревидирани од стране Владе Брчко Дистрикта у року од 45 дана од дана издавања овог Налога.

3. Сви уговори за које Влада Брчко Дистрикта нађе да крше постојеће законе који регулишу кориштење пољопривредног земљишта и план за регулисање и измјештање тржнице Аризона предвиђеног Налогом супервизора од 16. новембра 2000. године ће бити поништени.

4. Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Гери Метјуз
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije