НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА, 2000

У складу са ставовима 10, 37, и 39 Коначне одлуке од 8. марта 1999. године, и члановима 70 и 71 Статута за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, именујем госпођу Јасну Ћејвановић за судију за прекршаје у Суду за прекршаје у насељу Сеоњаци (Равне) у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине; госпођа Ћејвановић ће ову дужност вршити до успостављања новог судства Дистрикта.

Овај Налог ступа на снагу одмах.

амбасадор Метјуз
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije