NALOG SUPERVIZORA, 2000

U skladu sa stavovima 10, 37 i 39 Konačne odluke od 8. marta 1999. godine, i članovima 70 i 71 Statuta za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, imenujem gospođu Jasnu Ćejvanović za sudiju za prekršaje u Sudu za prekršaje u naselju Seonjaci (Ravne) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine; gospođa Ćejvanović će ovu dužnost vršiti do uspostave novog sudstva Distrikta.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Ambasador Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije