Допуна Налога супервизора о финансијском систему Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са ставовима 10, 39, и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 Анекса од 18. августа 1999. године, ставом 42 Статута Брчко Дистрикта, и уз консултације са високим представником, овим издајем сљедећу Допуну Налога супервизора од 13. априла 2000. године.

  1. Док не дође до закључивања споразума између Владе Брчко Дистрикта и ентитета, приходи од наплате електричне енергије и доприноси ентитетским здравственим и пензионим фондовима из Дистрикта неће бити усмјерени према Дистрикту;
  2. Сва средства која се тренутно налазе на горе наведеним рачунима служби платног промета које се налазе у Дистрикту ће бити под контролом ентитета и биће расподијељена у складу са ентитетским прописима и споразумима служби платног промета са трећим лицима;
  3. Рачуни служби платног промета који су до сада били отворени за јавне приходе било које од три бивше општине сада интегрисане у Брчко Дистрикт ће наставити да буду усмјеравани у Дистрикт, у складу са Налогом супервизора од 13. априла 2000. године;
  4. Док не дође до закључивања споразума између Владе Брчко Дистрикта и ентитета, рачуни служби платног промета одређени за јавне приходе Кантона 2 и 3, или Федерације Босне и Херцеговине који су такође дијелом били отворени за јавне приходе било које од три бивше општине сада интегрисане у Брчко Дистрикт ће до даљњег остати замрзнути од стране служби платног промета.

Овај Налог ступа на снагу одмах.

Гери Метјуз
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije