Dopuna Naloga supervizora o finansijskom sistemu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa stavovima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, stavom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem sljedeću dopunu Naloga Supervizora od 13. aprila 2000. godine.

  1. Dok ne dođe do zaključivanja sporazuma između Vlade Brčko Distrikta i entiteta, prihodi od naplate električne energije i doprinosi entitetskim zdravstvenim i penzionim fondovima iz Distrikta neće biti usmjereni prema Distriktu;
  2. Sva sredstva koja se trenutno nalaze na gore navedenim računima Službi platnog prometa koje se nalaze u Distriktu će biti pod kontrolom entiteta i biće raspodijeljena u skladu sa entitetskim propisima i sporazumima Službi platnog prometa sa trećim licima;
  3. Računi Službi platnog prometa koji su do sada bili otvoreni za javne prihode bilo koje od tri bivše općine sada integrisane u Brčko Distrikt će se i dalje usmjeravati u Distrikt, u skladu sa Nalogom supervizora od 13. aprila 2000. godine;
  4. Dok ne dođe do zaključivanja sporazuma između Vlade Brčko Distrikta i entiteta, računi Službi platnog prometa određeni za javne prihode Kantona 2 i 3, ili Federacije Bosne i Hercegovine koji su takođe dijelom bili otvoreni za javne prihode bilo koje od tri bivše općine sada integrisane u Brčko Distrikt će do daljnjeg ostati zamrznuti od strane Službi platnog prometa.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije