ДОПУНА НАЛОГА СУПЕРВИЗОРА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕЛАЗНЕ ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10. и 39. Коначне арбитражне одлуке за Брчко, од 5. марта 1999. године, ставом 3. Анекса од 18. августа 1999. године, и сходно мом Налогу о успостављању прелазне Скупштине Брчко Дистрикта од 8. марта 2000. године, овим именујем сљедеће особе да служе док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,

господина Николу Ристића за шефа Одјељења јавног регистра

господина Османа Османовића за шефа Управе прихода.

Горе наведене особе имају мандат да преузму своје позиције и извршавају дужности у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 8. марта 2000. године.

Овај Налог ступа на снагу одмах.

Роберт В. Фаранд
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije