DOPUNA NALOGA SUPERVIZORA O IMENOVANJU ČLANOVA PRELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavovima 10 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. marta 1999. godine, stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, i shodno mom Nalogu o uspostavljanju prelazne Skupštine Brčko Distrikta od 8. marta 2000. godine, ovim imenujem sljedeće osobe da služe dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

Gospodina Nikolu Ristića za šefa Odjeljenja Javnog registra

Gospodina Osmana Osmanovića za šefa Uprave prihoda.

Gore navedene osobe imaju mandat da preuzmu svoje pozicije i izvršavaju dužnosti u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. marta 2000. godine.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Robert W. Farand
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije