НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКОМ СИСТЕМУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10, 39 и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 Анекса од 18. августа 1999. године, као и ставом 42 Статута Брчко Дистрикта, и уз консултације са високим представником, овим издајем Налог о обавезама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске везаним за пренос овлаштења, обавеза и контроле над службама за платни промет у Брчко Дистрикту.

 

1.    Према мојим инструкцијама од 16. марта, које сам дао службама за платни

промет у Брчко Дистрикту, Управа прихода Брчко Дистрикта контролише, управља,

руководи и има овлаштења над службама за платни промет, као и свим трансакцијама које обављају службе за платни промет у оквиру Брчко Дистрикта, или у име Брчко Дистрикта. Од 16. марта 2000. сви запослени радници служби за платни промет су постали радници Брчко Дистрикта.

 

2.   Од 16. марта 2000. године Брчко Дистрикт има овлаштења да задржи све приходе од пореза, накнада, казни, доприноса, као и приходе од наплате за електричну енергију, воду и остале приходе сакупљене у Брчко Дистрикту, како би могао финансијски функционисати.  Ови приходи ће се додјељивати и трошити у складу са Статутом Брчко Дистрикта и буџетом Брчко Дистрикта.

 

3.   Приходи од пореза, накнада, казни, доприноса, као и приходи Брчко Дистрикта    сакупљени од стране Федерације Босне и Херцеговине или Републике Српске, се од 16. марта 2000. године пребацују на рачун Брчко Дистрикта отворен код Централне банке Босне и Херцеговине.

 

4.   У случају непостојања договора са ентитетима у вези специфичних обавеза, Дистрикт

не преузима обавезе за дугове који су настали прије датума проглашења Дистрикта.

 

Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

 

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

 

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije