NALOG SUPERVIZORA O FINANSIJSKOM SISTEMU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavovima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, kao i stavom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem Nalog o obavezama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske vezanim za prenos ovlaštenja, obaveza i kontrole nad službama za platni promet u Brčko Distriktu.

 

1.    Prema mojim instrukcijama od 16. marta, koje sam dao službama za platni

promet u Brčko Distriktu, Uprava prihoda Brčko Distrikta kontrolira, upravlja,

rukovodi i ima ovlaštenja nad službama za platni promet, kao i svim transakcijama koje obavljaju službe za platni promet u okviru Brčko Distrikta, ili u ime Brčko Distrikta. Od 16. marta 2000. godine svi zaposleni radnici službi za platni promet su postali radnici Brčko Distrikta.

 

2.   Od 16. marta 2000. godine Brčko Distrikt ima ovlaštenja da zadrži sve prihode od poreza, naknada, kazni, doprinosa, kao i prihode od naplate za električnu energiju, vodu i ostale prihode sakupljene u Brčko Distriktu, kako bi mogao finansijski funkcionisati.  Ovi prihodi će se dodjeljivati i trošiti u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i budžetom Brčko Distrikta.

 

3.      Prihodi od poreza, naknada, kazni, doprinosa, kao i prihodi Brčko Distrikta  sakupljeni od strane Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, se od 16. marta 2000. godine prebacuju na račun Brčko Distrikta otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

4.   U slučaju nepostojanja dogovora sa entitetima u vezi specifičnih obaveza, Distrikt ne     preuzima  obaveze za dugove koji su nastali prije datuma proglašenja Distrikta.

 

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije