НАЛОГ СУПРЕВИЗОРА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕЛАЗНЕ ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У складу са ставовима 10 и 39 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса од 18. августа 1999. године, издајем сљедећи Налог:

Доле наведене особе су именоване за чланове Владе Дистрикта и своје функције ће обављати док се не изврше избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине:

господин Синиша Кисић – градоначелник;

господин Иван Крндељ – шеф Одјељења за стручне и административне послове и замјеник градоначелника;

господин Лука Пурић – шеф Одјељења јавног регистра;

господин Мустафа Нуковић – шеф Одјељења за буџет и финансије;

господин Анто Домић – шеф Одјељења за здравство, јавну безбједност и друштвене дјелатности;

господин Горољуб Јовановић – шеф Одјељења за комуналне послове;

господин Хамед Јерковић – шеф Одјељења за јавне послове;

госпођа Хасија Зејнуловић – шеф Одјељења за образовање;

господин Ратко Стјепановић – шеф Одјељења за пољопривреду и шумарство;

господин Исмет Дедеић – шеф Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој.

Господин Хајрудин Захировић је именован за шефа Управе прихода.

Од именованих званичника се тражи да преузму своје функције које морају извршавати у складу са “Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” од 8. марта 2000. године.

Овај Налог ступа на снагу одмах.

Роберт В. Фаранд
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije