NALOG SUPERVIZORA O USPOSTAVLJANJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavom 9 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim proglašavam stupanje na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

Robert W. Farrand
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije