ДОПУНА НАЛОГА ОД 3. НОВЕМБРА 1998.

С обзиром на чињеницу да је послије 3. новембра 1998. године ступило на снагу ново законодавство Републике Српске које регулише имовинска и стамбена питања;

 

С обзиром на чињеницу да је одређени број случајева које обухватају налози супервизора од 3. новембра 1998. ријешен;

 

С обзиром на чињеницу да је одређени број запослених у мултиетничкој влади био против повратка у стамбене јединице ослобођене у складу са налозима од 3. новембра 1998. године, дијелом због тога што су, да би се њихове стамбене јединице ослободиле, особе које су привремено живјеле у њима морале бити премјештене у домове других предратних становника Брчког који су можда такође жељели да се врате; и

 

С обзиром на чињеницу да су Налози од 3. новембра 1998. показали да је одјељење Министарства РС за избјегла и расељена лица у Брчком у стању да осигура повратак имовине предратним власницима онда када иста буде ослобођена или када је користе особе које немају право на кориштење те имовине, и да би се слични резултати сада могли постићи примјеном важећих закона РС;

 

  1. Овим укидам Налог о повратку несрпских чланова Скупштине општине, администрације, полиције, судства и осталих у предратне домове у Брчком, од 3. новембра 1998. године

 

2.  Овим укидам Налог о неријешеним случајевима члана 17 Закона Републике Српске о кориштењу напуштене имовине, интерно расељеним грађанима Брчког и случајевима вишеструког заузимања стамбених јединица од стране једне породице, од 3. новембра 1998. године

 

  1. На основу овлаштења која су ми повјерена Коначном одлуком од 5. марта 1999. године, налажем да ће, док се не ускладе законодавства о имовинским и стамбеним питањима у предратној Општини Брчко, општинске власти и одјељење Министарства РС за избјегла и расељена лица у Брчком примјењивати важеће законодавство РС које регулише имовинска и стамбена питања, са посебним нагласком на рјешавању случајева вишеструког заузимања стамбених јединица од стране једне породице.

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

13. септембар 1999. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije