ДОПУНСКИ НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

У складу са овлаштењима која су ми повјерена и у смислу допуне мог Налога од 4. децембра 1997. године, овим проглашавам да се забрана активности приватизације у подручју Брчког под супервизијом, сада примјењује и у дијелу предратне Општине Брчко у Федерацији.

Стога, ступајући на снагу данас, никаква приватизација предузећа у друштвеном власништву или предузећа којима руководи држава, приватизација земљишта, опреме и друге имовине, било да је то власништво или радња у надлежности локалних, регионалних или ентитетских власти, неће се вршити у предратној Општини Брчко:

(1) док се ја не сложим са приватизацијским програмом у том подручју у сарадњи са агенцијама за приватизацију оба ентитета, и у складу са принципима заснованим у Закону о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини;

(2) док ја не дам писмено одобрење за стратегију приватизације сваког предузећа у друштвеном власништву у оквиру предратне Општине Брчко.

 

Све трансакције које крше мој Налог из децембра 1997. године, као и овај Налог, којима је можда пренесено власништво било којег од горе наведених добара, су неважеће.

 

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

26. јуна 1999. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije