DOPUNSKI NALOG SUPERVIZORA O PRIVATIZACIJI

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena i u smislu dopune mog Naloga od 4. decembra 1997. godine, ovim proglašavam da se zabrana aktivnosti privatizacije u području Brčkog pod supervizijom, sada primjenjuje i u dijelu predratne Općine Brčko u Federaciji.

Stoga, stupajući na snagu danas, nikakva privatizacija preduzeća u društvenom vlasništvu ili preduzeća kojima rukovodi država, privatizacija zemljišta, opreme i druge imovine, bilo da je to vlasništvo ili radnja u nadležnosti lokalnih, regionalnih ili entitetskih vlasti, neće se vršiti u predratnoj Općini Brčko:

(1) dok se ja ne složim sa privatizacijskim programom u tom području u saradnji sa agencijama za privatizaciju oba entiteta, i u skladu sa principima zasnovanim u Zakonu o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini;

(2) dok ja ne dam pismeno odobrenje za strategiju privatizacije svakog preduzeća u društvenom vlasništvu u okviru predratne Općine Brčko.

 

Sve transakcije koje krše moj Nalog iz decembra 1997. godine, kao i ovaj Nalog, kojima je možda prenešeno vlasništvo bilo kojeg od gore navedenih dobara, su nevažeće.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

26. juna 1999. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije