Налог о суспендовању одборника Општинског вијећа Равне – Брчко

У складу са овлаштењима која су ми повјерена Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године (посебно став 24); имајући у виду писмо министра правде Федерације Мате Тадића од 5. октобра 1998. године, и мој Налог за Равне – Брчко од 11. новембра 1998. године; и у свјетлу састанка нелегално конституисаног Општинског вијећа који је одржан 1. децембра, у директном кршењу мог Налога од 11. новембра, овим проглашавам неважећим одлуке донешене на састанку одржаном 1. децембра. Надаље, суспендујем господина Фрању Чанчаревића, одборника Општинског Вијећа Равне – Брчко, те му забрањујем вршење било какве дужности на изборној или административној функцији у предратној општини Брчко за период од дванаест (12) мјесеци од датума издавања овог Налога.

 

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

3. децембар 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije