Nalog o suspendovanju odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena Arbitražnom odlukom od 14. februara 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. marta 1998. godine (osobito stav 24); imajući u vidu pismo ministra pravde Federacije Mate Tadića od 5. oktobra 1998. godine, i moj Nalog za Ravne – Brčko od 11. novembra 1998. godine; i u svjetlu sastanka nelegalno konstituisanog Općinskog vijeća koji je održan 1. decembra, u direktnom kršenju mog Naloga od 11. novembra, ovim proglašavam nevažećim odluke donešene na sastanku održanom 1. decembra. Nadalje, suspendujem gospodina Franju Čančarevića, odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko, te mu zabranjujem vršenje bilo kakve dužnosti na izbornoj ili administrativnoj funkciji u predratnoj općini Brčko za period od dvanaest (12) mjeseci od datuma izdavanja ovog Naloga.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

3. decembar 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije