Друга допуна Налога о мултиетничкој админстрацији у дијелу Општине Брчко у Републици Српској од 10. октобра 1997. године

У складу са овлаштењима која су ми повјерена Арбитражном одлуком од 14. фебруара 1997. године; Допунском одлуком од 15. марта 1998. године, и чланом XI Самоодрживих структура Бонске конференције о имплементацији мира која је одржана 10. децембра 1997. године, издајем сљедећи Налог:

 

  1. Након неуспјеха Скупштине општине Брчко у Републици Српској да на својој ванредној сједници одржаној 13. новембра 1998. год., изабере квалификоване кандидате за недавно формирани Секретаријат за јавне послове и Секретаријат за буџет и финансије,  овим именујем:
  • господина Мустафу Луковића, који је био једини кандидат предложен од стране странака из Федерације, за секретара за буџет и финансије.
  • господина Ђорђа Драгичевића, који је добио највише гласова (28) међу кандидатима које су предложиле странке босанских Срба, за секретара за јавне послове.

 

  1. 2.     Именовани општински званичници овим добијају мандат да преузму своја именовања и спроводе своје дужности од дана издавања овог Налога.
  2. 3.     Извршни одбор општине Брчко у Републици Срској ће, уз консултације са мојом канцеларијом, завршити и имплементирати мултиетничку систематизацију радних мјеста за нову структуру општинске владе до 23. новембра 1998. године.  Копија спецификације радних мјеста биће прослијеђена мојој канцеларији до тог датума.

 

 

 

Роберт В. Фаранд

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

16. новембар 1998. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije